Пилене

  • Ръчно пилене на черни и цветни метали
  • Лентова машината за цветни метали L=250, H=1100
  • Дебъринг за черни метали d=200, H=1200
  • Дебъринг за цветни метали d=200, H=1200
  • Дебърнинг за цветни метали d=50, H=1000

Услуги от същата категория