Лентоотрезни машини за разкрой на профили и прокат от черни и неръждаеми стомани

  • Pegas 360 x 500 GH-LR
  • FMB Zeus – до Ф240
  • Imet BS 280/60 SH – до Ф150  

Услуги от същата категория