Измервателна лаборатория

I.  Проверка спрямо 3D модел или чертеж на метални и пластмасови детайли

 1. Измерване с прецизни 3D измервателни машини
  1.1. Faro Arm – за детайли с габарити до 1500мм;
  1.2. AICON Move Inspect XR8 – за детайли с габарити до 8000мм 
  СПЕЦИФИКАЦИЯ НА MOVE INSPECT XR8
   
 2. Цифрови шублери и ъгломери
   

Нашите клиенти са в следни индустрии: Автомобилостроене, Железопътен транспорт, Медицинска техника, Хранително-вкусова промишленост, Ниско и средно-волтова апаратура

II. Изпитване на заварени съединения съгласно ISO EN 5817:

 1. Визуален контрол на заварени съединения, извършван от екип
  - Четирима инженери включително двама международни инженери по заваряване;
  - Четирима инспектори, обучени от сертифициран обучителен център, с над 20 години опит помежду си; 
 2. Възможност за извършване на разрушителни изпитвания и контрол с проникващи течности

 

III. Сортиране на части

 1. Визуален контрол на несъвършенства, включително
  Пукнатини;
  - Несъвършенства по покрития;
  - Отчупвания;
  - Липсващи части;
  - Драскотини;