Церемония по връчването на удостоверенията за професионално обучение на служителите от дивизия „Ел. табла“

18.06.2019

На 14.06.2019 г. се проведе тържествена церемония по връчването на удостоверенията за професионално обучение на служителите от дивизия „Ел. табла“, които успешно завършиха курса за повишаване на квалификацията по професия „Електромонтьор“, специалност „Електрически машини и апарати“.

Курсът е част от Проект BG05M9OP001-1.021-0245 "Обучения за заети лица в "АК ЕЛЕКТРИК" АД", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в него участваха 70 служители на компанията, като всички те успешно издържаха теоретичния и практически изпити. Обучението беше проведено в сътрудничеество с техническа професионална гимназия „Н. Й. Вапцаров“, град Радомир.

На церемонията присъстваха Емил Николов, изпълнителен директор на „АК Електрик“ АД, Анна Христова, мениджър на дивизия „Ел. табла“ и Мариета Гоцева, директор на ТПГ „Н. Й. Вапцаров“, град Радомир. След връчването на удостоверенията за професионално обучение, всички присъстващи се веселихме и танцувахме удовлетворени от постигнатите резултати в обучението.