Мисия и визия

Надеждността, отговорността и цялостното отношение към клиента са нашите основни ценности, с които да отговорим на очакванията. Непрекъснатото подобрение на представянето ни и усвояването и прилагането на нови процеси, производствени практики и продукти са средствата за утвърждаването на предимствата ни.

Проектираме и произвеждаме метални конструкции, електрически табла и компоненти, отговарящи на високите изисквания на големите индустриални клиенти. Наред с това сме достатъчно адаптивни да изпълняваме и дребносерийни поръчки за изделия със специфични изисквания.

Сподели