История

• 1961г. основаване на Електрик Радомир
• 2003-2005г. Първи контакт с AQ Group
• 2003-2006г. Вземане на решение за създаването на Joint venture
• 2003-2006г. Стартиране на производство на висококачествена продукция
• 2004-2022г. Непрекъсната модернизация и усъвършенстване.

Сподели