Дивизия "Метални конструкции"

Дивизия "Метални конструкции"

Обработка на черни и цветни метали

Дивизия "Електрически табла"

Дивизия "Електрически табла"

Проектиране, асемблиране и тестване на електрически табла 

АК ЕЛЕКТРИК АД

„АК Електрик“ АД, Радомир е част от глобалната шведска компания AQ Group AB. Ние сме един от лидерите в проектирането и производството на електрически табла и сложни метални компоненти за индустриални клиенти с високи изисквания. Производствените ни мощности са разположени на площ от 25 000 кв.м. и в компанията работят над 950 работници и служители.

Фундаментът на нашето развитие са нашите ценности:

  •     Клиентите са на първо място
  •     Това, което правим е да добавяме стойност за клиента
  •     Ние сме предприемачи
  •     Използваме най-рентабилния начин, за да изпълним изискванията на нашите клиенти
  •     Отнасяме се към другите така, както искаме да се отнасят към нас

Ние успяваме да изградим дългосрочни взаимоотношения с нашите партньори и осигуряваме на клиентите си ефективни решения. „АК Електрик“ АД не притежава изключителни патенти, но разчита на възможно най-добрия екип. За да имаме този екип, ние сме сме честни, открити, бдителни, притежаваме кураж, осигуряваме обратна връзка и приветстваме противоположното мнение. Обучаваме се, независимо на каква възраст сме и от колко години сме в компанията. Като социално отговорна фирма, работим заедно с училищата в Радомир и в Перник, за да развиваме професионалните умения на учениците в областта на електротехниката, логистиката и администрацията.

Прочети повече