ДОБРЕ ДОШЛИ В НАШИЯ САЙТ!

АК Електрик АД Радомир

Ние сме производствена, ориентирана към клиента фирма със световно ниво на производство – качество, доставка, цена и непрекъснато усъвършенстване

Read more

Нашите ценности

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 1 / дата 29.09.2017 г.

За избор на изпълнител с предмет:
„Избор на изпълнител за доставка на ЛПС и СРО във връзка с изпълнение на проектна дейност Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите - под дейност Закупуване на ЛПС и специално работно облекло в Обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на Заваръчна лицева маска- 27 броя;
Обособена позиция 2: Доставка на обувки (зимни и летни), очила – предпазни срещи метален прах и частици; ръкавици – предпазни искрозащитни и противорежещи; маска – предпазна дихателна за защита от метален прах и частици.“

Public procedure 1 AQE 29092017